Welkom bij TheaterErasmus!

OVER THEATER ERASMUS:

THEATER ERASMUS IS EEN GROEP ENTHOUSIASTE TONEELLIEFHEBBERS, DIE ERVARING EN TRADITIE PAART AAN HOGE KWALITEIT EN VERNIEUWING. UITGANGSPUNTEN DAARVOOR ZIJN ONGEBONDENHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN EEN VRIJWILLIG KARAKTER. DOEL IS OM OP CREATIEVE WIJZE HET PUBLIEK EEN ORIGINELE EN NEDERLANDSTALIGE VISIE TE GEVEN OP ONZE WERELD VAN NU, TOEKOMST EN HISTORIE. DAARBIJ STAAN DE VRIJE KEUZE DOOR DE REGISSEUR EN DE PRODUCTIELEIDING VOOROP, ZOWEL WAT BETREFT DE KEUZE VAN TONEELVOORSTELLINGEN ALS DE VORMGEVING VAN THEATERPRODUCTIES.

PLAATSEN RESERVEREN

Woordje duiding

Theater Erasmus kent een traditie van inmiddels meer dan 65 jaar en is daar trots op. Toch willen we als actieve theatergroep in Brussel niet op onze mogelijke lauweren rusten en dus actief blijven, voortdurend vernieuwen en daarbij onze traditie en historie, bouwend op de grootse inzet van onze oprichter Roger Van de Voorde, ook niet vergeten. Wat voor velen dus misschien het bereiken van een pensioengerechtigde leeftijd is, was voor Theater Erasmus de viering van het 65-jarig bestaan – eind 2010 – de gelegenheid om eens actief na te denken over de toekomst. En onze tweede of derde jeugd. Tijdens een zeer geanimeerde interne, maar ook externe discussie met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van ons vaste publiek, is uitvoerig gekeken naar de uitdagingen voor de komende jaren. Daarbij werd geen enkel taboe geschuwd, in een positieve sfeer en tegen het decor van een mooi Vlaams landschap, te Vlezenbeek. Die discussie –gebaseerd op een vooraf door het bestuur voorbereid discussiestuk– leidde tot veel goede suggesties en ook conclusies, die zijn vastgelegd in de leidraad ‘De Toekomst Op De Planken’, een grondslag voor de komende jaren, die op 11 maart 2011 met algemene instemming werd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Het kan wellicht wat pretentieus klinken om als theatergroep een grondslag of leidraad te hebben, waarin we ook onze doelstelling nog eens duidelijk hebben vastgelegd. Toch bestond bij velen de behoefte om de vele vragen die leefden eens structureel aan te kaarten en de conclusies die daaruit zijn getrokken ook op papier te zetten. Zo is besloten om de goede koers, met vernieuwend, gedurfd en onafhankelijk theater voort te zetten. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenwerking met andere groepen, verbanden of zelfs disciplines, om het aandachtsveld te vergroten. Anderlecht en het Vlaams huis voor de Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, waarmee we een samenwerkingsverband hebben kunnen sluiten tot medio 2013, blijven daarbij het warme thuis, maar eventuele coproducties in samenwerking met anderen buiten Anderlecht of Brussel behoren ook tot de mogelijkheden.                    

Verder is nog eens door alle leden onderstreept dat de regisseur de vrije hand krijgt, zowel wat keuze van de toneelvoorstellingen als de vormgeving betreft. Met het vastleggen van een aantal afspraken en besluiten voor de marsroute voor de komende jaren, heeft Theater Erasmus voor eens en altijd duidelijk op papier wat bij ieder leeft. Om ons volop te kunnen concentreren op datgene wat we allemaal het liefste doen: voorstellingen op de planken brengen!